Stämmer tidskrifter överens med vardagen?

Photo: Lisa Vanovitch

Som en del av min forskning har jag läst 5 populära tidskrifter från 80-talet fram till nu, och analyserat deras innehåll. Nu undrar jag på vilka sätt tidskrifter överensstämmer med vardagen.  För att ta reda på detta ska jag genomföra fokusgrupper där vi kommer att läsa och diskutera olika tidningsartiklar och jämföra dem med vår verklighet.

Fokusgrupperna genomförs i mars 2017. Jag kommer att sätta samman grupper om mellan 5 och 7 personer och intervjuerna kommer att pågå i 1,5 timmar inklusive fika på sociologiska institutionen, Paradisgatan 5, Lund. Deltagarna får en ICA kupong (värd 50 kr) som ett litet tack. Låter du spännande? Anmäl dig till vilken grupp samt vilka tider som passar dig via doodle (tänk på att du kan anmäla dig till båda ‘kvinna’ och/eller ‘alla’):

Alla 18-35

Alla 36+

Kvinnor 18-35

Kvinnor 36+

Män 18-35

Män 36+

Välkommen att kontakta mig på tullia.jack@soc.lu.se eller 0722805145.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *