The girl gang that vanished

Since finishing my PhD I have been working a lot: applying for funding, writing papers, organising conferences, teaching, teaching, teaching, keeping an eye out for a contract longer than 6 months… And then two women I look up to suddenly left academia. Two women who glided effortlessly through challenges, generously shared teaching material and always had time for an encouraging word, without warning got ‘real’ jobs. Well maybe there were warnings: long long hours, bosses on sick leave, increasing student loads… Wistfully wondering if it’s worth it, I stumbled on this piece that sums up my feelings perfectly. By Matilda Dahl on Curie (my (a bit aussie) translation).

Photo from Lunds doctors promovering 2019, Jonas Andersson

Tjejgänget som försvann

The girl gang that vanished

Jag läser ett studentpapper, en kvinnlig student har lämnat in något riktigt modigt, begåvat och briljant. Jag försöker att enbart glädjas och mota undan vemodet. Men det kryper sig gärna på, just precis då. Det där vemodet. För de är ju så många, de smarta tjejerna – i studentgrupperna. Men inte på professorsstolarna, inte högre upp i hierarkin, inte på listorna över dem som leder stora projekt, som får de stora pengarna – där är de få, kvinnorna.

I’m reading a student paper, a female student has submitted something really brave, talented and brilliant. I try to be only glad and stop the wistfulness. But it creeps in, just then. That wistfulness. Because they are so many, the smart girls – in the student groups. But not in the professor’s halls, not higher up in the hierarchy, not on the lists of those who lead the big projects, who get the big money – there they are few and far between, the women.

Alltför många av mina begåvade kvinnliga kolleger, finns inte längre kvar i akademin. Det talas om glastak, men jag vet inte om de slog i något tak. Däremot öppnade de dörren och gick helt självmant ut, för de ville inte vara kvar. Ett kompetenstapp utan dess like.

Too many of my talented female colleagues are no longer in academia. They talk about glass ceilings, but I don’t know if my colleagues hit any ceilings. Rather, they opened the door and went out of their own accord, because they did not want to stay. A competence drain like no other.

Vi var liksom ett helt gäng tjejer
som doktorerade ungefär samtidigt
som lärde känna varandra

We were like a whole gang of girls
  who did our PhDs around the same time
  who got to know each other

Alla hade vi fått frågan:
Skulle inte du som är så duktig vilja doktorera?
Uppmuntrade sökte vi och blev antagna
Så spännande!

We had all been asked the question:
You are so smart, wouldn’t you like to do a PhD?
Encouraged, we applied and were accepted
So exciting!

Vi
Åkte på konferenser
Jobbade i projekt
Tillsammans
Ibland nära ibland långtifrån
Några delade kontor
Några delade lägenhet
Några började rida ihop

We
  Went to conferences
  Worked on projects
  Together
  Sometimes near sometimes far away
  Some shared offices
  Some shared apartments
  Some started riding together

Åt middagar
Fikade
Tog ett glas öl

Pratade i timtal
Om våra handledare
Om seminarier
Om våra avhandlingar
Om kärlek

Ate dinners
  Sipped coffee
Drank beer

Talked for hours
  About our supervisors
  About seminars
  About our theses
  About love

Ett gäng tjejer i akademin
Som skrev och skrev och skrev
1000 ord per dag
Det var vårt motto
Var duktiga flickor
Grymt duktiga flickor faktiskt
Några jobbade nästan jämt
Andra väldigt mycket
Ingen var lat eller ovillig eller obegåvad
Tvärtom faktiskt
Vi tog det hela på stort allvar
Hade höga ambitioner
Vi skrev klart våra avhandlingar
De blev bra

A gang of girls in academia
  Who wrote and wrote and wrote
  1000 words per day
  That was our motto
  Be good girls
  Bloody good girls actually
  Some worked almost always
  Others a lot
No one was lazy or reluctant or dumb
  Rather the opposite
  We took it all very seriously
  Had high ambitions
  We finished our dissertations
  They were good

Några blev klara i rekordfart
för att komma ifrån
för att lämna det akademiska
så fort det bara gick
Andra hade det inte lika dåligt
tog lite längre tid på sig
att skriva klart

Some finished in record time
  to get away
  to leave academia
  just as soon as possible
  Others did not have it as rough
  and took a little longer
  to finish writing

Fick stipendium, tjänst,
Jobbade dagar, kvällar, helger
Ingick i olika sammanhang
För det var ju så roligt
Också

Got stipendiums, jobs,
  Worked days, evenings, weekends
Participated in various groups
  Because it was so much fun
  Also

Några av dem som lämnade
kom sen tillbaka
Deras ansökningar beviljades medel
en fot i akademin en utanför

Some of them left
  then came back
Their applications granted funding
one foot in the academy one outside

Frågan som alltid återkom:
Hos oss alla
Är det värt det
att vara kvar?

The question that always returned:
  To all of us
  Is it worth it
  to stay?

Frågan som aldrig ställdes
Till någon
Vad kan vi göra
för att Du
ska vilja vara kvar?

The question that was never asked
  Of any of us
  What can we do
  to make you
  want to stay?

Nu är det snart ingen
i gänget kvar

Soon there won’t be anyone left
in the gang

För nästan alla
i mitt gamla tjejgäng
har nu lämnat
Akademin

For nearly everyone
  in my old girl gang
has now left
Academia

Trots att de från början ville
Trots att de gillade och var bra på
Att forska, skriva, undervisa, få pengar
Allt det där man ska vara bra på
Så var det inte värt det
Att vara kvar

Despite initially wanting it
  Despite liking it and being good at
Researching, writing, teaching, getting funding
  All the things you should be good at
  Yet it was not worth it
  To stay

Jag saknar Er

I miss you

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Laconia – living alone consumption impact – Marie Skłodowska-Curie Actions

I’m really excited to find out I have been granted a two year Marie Curie postdoc project based at Aalborg University Copenhagen with Professor Kirsten Gram-Hanssen. Now all I have to do it NOT press the terminate project button.

Do not press this button

Project abstract

Human population has wide ranging and often negative consequences for the natural environment. Population stability and decreasing fertility have thus been heralded as promising for sustainability. However, household size has been decreasing steadily in both developed and developing countries, at an accelerating pace, since the 1980s. The European Union (EU) leads this trend, with nearly a third of total households consisting of single residents. As a result of more people living alone with associated higher consumption, slowing population growth has resulted in neither fewer residences nor decelerating human impact on the environment. This MC-IF aims to investigate the trend toward living alone and create new knowledge about environmental impacts of different household configurations, drivers for different occupancy trends and alternative sustainable housing configurations. The research will be carried out in three phases, firstly by using existing population, housing and consumption databases; secondly be interviewing both high and low impact single resident households and finally by studying low impact household configurations in-depth. This will provide new knowledge on: how different household configurations impact sustainability; why people choose to live in different various configurations; and drivers and barriers for emerging sustainable alternatives. This knowledge will be valuable for policy makers planning sustainable urban environments. During period of training the ER will: Acquire specialised knowledge on sociology of consumption; deepen her mixed methods analysis; improve her multicultural and team communications skills; have policy impact; and publish scientific articles in international journals. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Music festivals can show the way to sustainability – debate article in Dagens Nyheter

An article written together with Alison Browne and Russell Hitchings based on our Geoforum paper: ‘Already existing’ sustainability experiments: Lessons on water demand, cleanliness practices and climate adaptation from the UK camping music festival. Click on the link to go to our academic paper (open access). Click here to go to our popular science summary (Swedish, pay wall).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

En halstvätthistoria av Annika Rullgård

Jag började i skolan 1952. På den tiden fanns det skolradio där man tog upp olika saker som man ansåg viktiga för barnen. Vid varje terminsstart fick barnen ett skolradiohäfte där man kunde se när olika program skulle sändas och för vilken klass de var avsedda. Jag lärde mig att läsa tidigt och läste i förväg i skolradiohäftena om vilka program som skulle komma under terminen. När jag gick i andra klass såg jag att det skulle det komma ett program om vikten av att hålla sig ren. Det fanns några frågor som skulle ställas till barnen och däribland en fråga om man hade tvättat halsen på morgonen innan man gick till skolan. Jag memorerade noga datumet för detta skolradioprogram och när den dagen var inne blötte jag händerna i samband med tandborstningen och drog de våta händerna runt halsen. Jag hade alltså redan kläderna på men jag ville kunna svara ja på frågan om halstvätten fast den blev ju inte så noggrann. Mycket riktigt, när frågan ställdes av läraren efter att vi lyssnat på radion var det bara jag som svarade ja.

Annika Rullgård sent me some stories she remembers from her childhood. One of them tells an episode from Annika’s second year in school, 1953. In those years the Swedish Radio broadcast special programs about topics of importance for pupils. All the pupils were given the broadcasting schedule. Annika browsed ahead through the schedule and noticed an upcoming program about how to keep oneself clean in the days when a bathroom was not a common convenience. With each program there were a number of questions to be answered. One of the questions asked whether the pupils had washed their necks before going to school. Annika carefully memorized the date of this program, and on that day after brushing her teeth, she wet her hands and rubbed them quickly around her neck. The neck had been washed, at least somewhat. After the radio program had ended, the teacher asked the pupils if they had washed their necks before going to school. Annika was the only one who answered yes

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hackademia

Hacking it* in academia.

New Desk @ Malmö Uni

Nearly a year since I sent my dissertation to the printers and I am still wondering if I can hack it in academia. The feeling of not hacking it has been a constant companion. After nearly every supervisory meeting during my Phd I left with the feeling of ‘fuck how did I manage to trick them again’ right-up until the sleepless crescendo of my pre-print-proof seminar where I was convinced my supervisors would pull the plug. A year later, and still tenuously staying in academia, I wonder what even is hacking it?

Right now my working situation could be described as academic. I have a 50% 6-month teaching contract at Malmö Uni. I am also casually employed by Lund University and have been hopping in for various subjects from feminist theory to qualitative data analysis. I have written 24 post-doc application and been rejected from 20 (I hear about one I wrote back in April next week). I also have a writing fellowship at SASNET which means an extra desk and set of colleagues… and pressure to publish. I have worked nearly every Saturday since August. Hacking it, from my experiences this year, means saying yes to a broad range of interesting experiences, and working hard.

Looking ahead to role-models further up the hackierarchy I can see two tendencies. Well, maybe three. The first is to obtain tenure and then do the minimum in order to hack having a personal life as well. These charming but increasingly rare professors who go out for lunch and leave the office at 5pm. The second role model is engaged with a wide range of interesting initiatives. Those professors who you can ask for comments on your applications, who come to seminars, who organize trips for the students, the beloved super-humans. And perhaps a third growing category is those on stress-leave.

What does hacking it have to do with academia then? What does it mean that it is only alpha type humans who actively publish research? Is it possible to take into account experiences and world views from those who can’t hack it? Is it possible to create knowledge by all for all?

*can’t hack it

If you say that someone can’t hack it or couldn’t hack it, you mean that they do not or did not have the qualities needed to do a task or cope with a situation.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Water Society: future fiction

Linda Paxling and I wrote this speculative futures short story when we attended “Messy matters” at Blekinge Institute of Technology in 2016. The task was to take an environmental development and stay with the trouble, imagining both (in)evitable (un)editable futures. I think it is quite a fun task and I really suggest taking an environmental problem and a pen and imagining all the directions it can take.

Story time on the first day of preschool 2067

Dear children. Before we start please take a moment to think about yesterday. Think about when you came home and sat down to have your dinner hot off the 3D printer and drank your cold, pure water fresh from your in-home water distillery system. Think about taking your infinity shower with crystal clear recycled dish water. Think about when you brushed your teeth and the continuous, luxurious water stream. Feel how nourished and soft your skin feels in our moisture suits. Water feels so abundant today. It also felt like this 50 years ago in 2017, but the years between water was a scarce resource. 

Long ago in 2018 the first drought hit Öland. It barely rained for 2 years. Wells that had supplied families for generations sunk lower and lower and eventually ran dry. The island’s municipality was forced to shut off water mains, and drinking water had to be imported from the mainland. Blekinge and Skåne followed in 2019. There it was even more severe as Denmark – as the rest of Europe – was also suffering from lack of water and so water negotiations began, diplomacy became strained. Norway’s department of water tried to keep us supplied for as long as they could, but eventually even they ran up against water shortages. Soon the whole of Scandinavia was in water crisis mode. 

The rest of the world was already further down this path. The rain stopped and the water that was left was fiercely contested. Millions were displaced, forced to travel to find enough drinking water. It was publicly discovered that some multinational corporation had purchased the right to various reservoirs and tried to protect these with force. The legalities were fraught. Children, just like you, were not guaranteed access to clean drinking water.

In Africa, already conflict riddled, wars broke out and water supplies became less and less secure. Huge water refugee camps were built around remaining wells, and the communities that established around these supplies regulated use severely, rationing got as strict as 250ml per person per day. For those with moisture suits this was enough for survival. 

Because of overwhelming demand, moisture suits were released to the market before prototyping was finished. Earlier versions started to lose effectiveness after less than 1 year. Luckily innovations from Swedish manufacturer, Devan, succeeded in making a suit that came with a 10-year guarantee. Many of your suits are probably Devan, although not the original design. Along with sister manufacturers in New Zealand, Vietnam and Mongolia, Devan made enough moisture suites for everyone.

Aside from the moisture suits we had many other water saving devices. You probably know them from your own homes. In the beginning, there were slow-flow shower heads, low water washing-machines, super-efficient dish-washers. Soon however it became clear that these niceties were no longer viable and there was more and more emphasis on ensuring crop survival and drinking water for all. We all had to stop using water for cleanliness, so that everyone could have enough food to eat and water to drink.

In Sweden, we never went without drinking water for more than 24 hours, but like everywhere else we stopped using water for washing in the early 2020s. We had reusable bacteria cloths to wipe ourselves twice a week, this ensured healthy populations on our skins, and kept potentially dangerous bacteria at bay. The municipality acted quickly and replaced water based toilets with self-composting ones in 2020-2021, this also helped our local farmers who were still struggling to produce crops. As my sister and I were still young, our family was eligible for state help, and we were provided the alternative toilet, wipes and other water replacements. We started using a 24/7 dust sucker to keep the dust from our house. Our snot was still always black from the dust.

Mobile desalination plans were built by every coastal country who could afford them. This was used predominantly for basic food crops: genetically modified versions of amaranth, potatoes, cactus and peas were possible to grow in drought conditions. Waters retreat was relentless however and even the oceans ran dry.  This caught the scientific community by surprise, it was first predicted that sea levels would rise, but water was literally evaporating into space. Farmers had to move their crop lands nearly every season in order to stay close enough to the increasingly salty water supply. The planet was rapidly drying. I remember all the grown-ups being so worried. We could hear mum and dad’s strained voices talking about how to keep our Swedish cactus crop alive late into the night.

Our father used to take the train to Småland every Saturday to buy drinking-water for the family. We could have purchased it here, but a family friend still had access to a deep well there, and the quality was better if we went to pick it up. It was also much cheaper. We knew some families who were spending more than a third of their salaries on drinking water.

The personal moisture suits started becoming popular here around then. We were used to seeing people on TV wearing them, so it wasn’t so strange when the Perssons got them for their whole family. They had four children so water was just too expensive, and the suits were the best way to keep the children hydrated. Soon even our parents made us wear them. We were less thirsty when wearing them so we didn’t put up too much of a fight. My sister got green and I got yellow. Not having to stay close to home and emergency drinking water, we felt we could do anything, go anywhere in our suits. It was a liberating feeling.

Eventually, even the wells up in Småland became drier. Every drop was precious and families were using the minimal amount of water for basic hydration. Still rain hadn’t arrived.

I remember reading in the newspaper about the three countries left in the world with a deep fresh secure water supply: Tuvalu, Canada and Greenland. These countries had been receiving requests to access their water from the rest of the world since the late 2010s. They were promised all sorts of treasures and power in order for other countries to use their water. The also received some strong political pressure, but thankfully this never led to open conflict. The military were too afraid of contaminating dwindling supplies.

Tuvalu, Canada and Greenland had been quite marginalized from decision making up until that point. Having other countries depending on them for access to their water and asking for their input was a very strange experience. Their political response was slow, trepidatious, they were well aware of the faults of power inequalities and wanted to engage in a meaningful, long sighted way. Rain patterns were still unstable, there had been no properly drenching rain for nearly two decades. Ground water levels were at crisis point, moisture suits or not, there was little hope for us earth creatures if drinking water was not shared. This was nearly the only thing my sister and I read about during this period. We even started staying up late like our parents and discussing different responses, different strategies. All our friends also became obsessed with water politics. We were so worried our city would evaporate into dust.

One auspiciously cloudy day in 2029, after what seemed like eternal deliberation, Tuvalu, Canada and Greenland came together. From what we read in the media, they had all been present at preceding decision making summits where their voices had been continually ignored. Tuvalu had even signed an agreement that would see their country go under water during the now abandoned Conference of the Parties discussions, in order to have at least some global agreement – to no avail. Nothing they had done before water became powerfully scarce had led to any progress. Countries with power abused their privilege again and again. In the name of ‘same but differentiated responsibility’ industrialised nations had continually dodged making any binding compromises to limit climate change. Instead growth narratives had continuously fueled their competition with each other, consolidating more and more power. By the 2020s, hyper-capitalist countries finally came to realize that sustainability, not growth, was the key to support their peoples. This historical finger burning made Tuvalu, Canada and Greenland extremely cautious. They wanted lasting and equitable decisions.

Now at the center of decision making, the three countries brought their understanding of marginalization to the global political process. To avoid future possibilities for power concentrations they agreed to ensure the future equitable distribution of water depended on truly egalitarian process. The outcome of the meeting between them was to implement a global decision-making system that would ensure a deeply fair world.

This lofty goal was soon populated with input from all the individuals in the world. In a herstoric win for participatory democracy everyone had their say via the Water Saving App. I remember that weekend in February 2031. My sister had just turned 18 and was able to vote. Our family had been discussing this for the best part of six months and when the app opened we were ready with our ideas. I particularly wanted having time to think about politics as part of the new decision making. My sister thought it was important to be able to see everyone else who was involved.

Finally, in September 2031 from the input of all global citizens, we came up with five principles to be applied when decisions needed making:

  1. Equality: All voices shall be included; each voice has equal worth. 
  2. Scale: All decisions should have local relevance, and contribute to positive global development.
  3. Transparency:  At all stages of decision making, all actors and potential interests shall be declared. 
  4. Response-ability – all shall have equal opportunity to respond, and equal responsibility for decisions. 
  5. Context: Care and consideration will be given to existing system to aim for continual improvement.
  6. Quality of life: All global citizens have the right to enough free time to ensure considered involvement with international decision making.

In 2032 – the moment these principles were ratified by not only every country but every person – Tuvalu, Greenland and Canada simultaneously turned on the water to the global supply system. We watched the ribbon cutting ceremony right here in this school room. I think nearly everyone on the planet watched our screens that night. I remember turning on our vacuum pressure tap. It was wondrous to watch clean, drinking water flowing out. It tasted so good. For the first time since I could remember I drank until I was completely drenched.

The water distribution infrastructure was made possible through open collaborative design and utilized information and communication from many different sources in order to predict where water would be needed. Internal communication processes use weather forecasts, temperature scanning and population movements to instantly deliver water where and when it is needed. Functioning alongside, still disparate, yet more frequent rain patterns, the global water distribution system became a much-needed backup for the local innovations, like the infinity showers and pure drinking fountains that we now take for granted in our homes. Infrastructures become sustainable and now enable high quality of living. No-one ever has to wonder where their next drink is coming from.

In 2067 water remains a scarce resource, the threat of water limiting has been motivating enough to keep our six decision making principles front and center of all global processes. As we went through the 2030s and the 2040s there were more and more of us who had grown up with these principles – we did not remember the previous political system. These considerations form a deep part of life, underpinning every thought. Considering the well-being of all is inherent in everything we do.

If we think about decision making before the global water shortage, the global governance system we have now may be called radical. It is transparent, and serves the long-term interest of every person, rather than the short-term interest of select few. What we see as normal now, the people alive before 2017 may have described us as inter-dependent collaborative global community, maybe that is what we are. I think it is normal, of course we should all live together with the best conditions for everyone. Now you guys are heading into the first year of your education. It’s important to know where our society came from, and what we all went through to get here. Enjoy your time at school and take care of the water.

Thanks to the course conveners

Pirjo Elovaara, Blekinge Insitute of Technology, Sweden

Kristina Lindström, Malmö University, Sweden

Christina Mörtberg, Linnaeus University, Sweden

Åsa Ståhl, Linnaeus University, Sweden

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Response to my research

My research about washing less has appeared in a few places recently: P4, Allers and Hufvudstadsbladet. I usually get a few emails following these, and I’m always very interested to hear how people interpret what I’ve done and relate it to what they are doing. Once you say something and it goes out into the world you really have no control over what sense people make of it. Which is why knowledge creation is so democratic and exciting in many ways. But I digress. A responses to a radio interview I did recently arrived in the post, scrupulously hand-written on beautiful card, and I just want to say thank you. Thank you to everyone who takes the time to reflect over what I’ve been saying, thank you to all the people involved in imagining a better future and thank you to all the people actively engaged in making a more sustainable future possible.


Post card response to a radio interview I did recently. Thank you.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Varför duscha vi så ofta? Jag pratar renlighetsnormer med Lena Nordlund på Vetenskapsradion

Sociologiforskaren: “Lär av festivallivet – var lite smutsigare!” https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1322016?programid=412
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Respons på en artikel i svd

En artikel om min foskning av Izabella Rosengren publicerades nyss i Svenska Dagbladet, till en divers respons. Här delar jag några av mina favoritar:

Svante Öquist

https://www.instagram.com/p/Bwmw06An7Sk/

Ulrika Liljeqvist

Jag skriver för jag kände mig så uppmuntrad av att läsa dagens artikel i SvD om din forskning. Äntligen får jag vatten på min kvarn, tänkte jag, äntligen är det någon som ifrågasätter allt detta tvättande och fejande och som lägger miljöaspekter på den delen av vår vardag. När jag var barn på 40- och 50talet minns jag att min mamma la fram rena kläder till mina mindre syskon på söndagarna. Jag minns det för att hon en gång glömde det, och då de två pojkarna klädde på sig tog de därför den andra broderns använda kläder från förra veckan utan att reflektera närmare. När jag själv hade barn hemma tyckte jag nog att de såg hela och rena ut även med måttligt tvättande. 70-talets oljekris gjorde dessutom att man sänkte inomhustemperaturen till en mer koftvänlig nivå. Nästa generation tycks se på saken på ett annat sätt och hygienkraven har skruvats upp. Ibland har jag häpnat. Renlighet har ju länge ansetts som en moralisk fråga, men det är kanske dags att se det som mer moraliskt högtstående att kunna acceptera lite smuts.

Jag sa till en jämnårig väninna: ”Tänk vilken underbar lyx det är att alltid ha varmvatten” och fick svaret: ”Åh, tycker du det, jag tycker det är en mänsklig rättighet.”

TV är fylld av amerikanska såpor och i alla har alla kvinnor långt tjockt hår som ringlar sig som pälscaper ner över axlarna. Alla ser nytvättade och nybalsamerade ut, med eller utan hårförlängningar. Jag har funderat på om inte Californiens vattenbrist skulle avhjälpas om Hollywoodfruarna klippte håret till mera måttlig längd. Det måste gå åt mycket mera vatten för att tvätta ett sådant hår än ett lite mindre omfångsrikt. Detta mode är ju numera så utbrett även i Sverige, hårpälsarna brer ut sig över axlarna inte bara på varenda högstadieflicka utan också på åldriga damer i Akademin, EU-kommissarier och avsatta bankdirektörer. Ingen ser det som en miljöfråga. För rättvisans skull måste jag medge att vatten kanske sparas på renrakade herrhjässor.

Anders Persson

Läser artikeln om din forskning i dagens SvD och det är mycket intressant för att få balans. Jag har personligen dragit ner konsumtionen av t.ex. vatten och el till för svenska förhållanden relativt låga nivåer, men utan att funderat så mycket över orsakerna till detta. Kanske är det en sport eller att jag är mycket tekniskt intresserad?
När jag gör ekonomisk analys av dessa konsumtioner, så är det en sak, som motarbetar besparing, och det är att leverantörerna dels påtvingas en massa åtgärder, som fördyrar t.ex. efterhand nya krav på elmätare eller vattenmätare, som direkt ger en fast kostnad för varje hushåll och där leverantören kan ta ut denna utan konkurrens, och dels att det inte verkar finnas någon återhållande kraft på elnätsbolagens försök att höja sina marginaler, vilket gör att mätarna bytes oftare än vad som är ekonomiskt försvarbart. Således betalar jag idag 4.50 SEK/kWh i elnätavgift varav 0.67 SEK/kWh är rörlig och vatten 121.81 SEK/m3 varav rörlig 18.55 SEK/m3. Då blir det inte vettigt att spara eller sätta in besparingsåtgärder för att spara.
Därför tror jag det vore en effektiv åtgärd att förbjuda fasta avgifter till konsumenter t.ex. med säkring mindre eller lika 16 A eller vattenledning mindre eller lika 20 mm mätargenomlopp.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The disappearing communal laundry room in Sweden: a symptom of individual comforts winning over sustainability?

An article exploring the disappearance of the Swedish ‘tvättstuga’ (communal laundry). It’s historically common in Swedish apartment blocks to have a shared laundry, usually in the basement. Recently however more and more househoulds have their own washing machine, a bad sign for the sharing economy.

Posted in Uncategorized | Leave a comment